Historie

 

Na "Toulkách Vrchovinou" s fotografem a spisovatelem Františkem Plevou* se dostaneme do severní městské části Ledče nad Sázavou. Dozvíme se, že Habrek (Habrzeoz) je poprvé zmíněn v listinách z roku 1328. Ves vlastnil zemanský rod Rzym de Habrecz. V roce 1550 Markéta Ledečská z Říčan, která byla v té době majitelkou Ledče, uvádí v soupisu svého majetku 24 vsí. Mezi nimi nalezneme i Habrek.Od roku 1564 Habrek patřil ke kozlovské rychtě, která v roce 1578 čítala šest gruntů. Dokumenty z roku 1598 uvádí Habrek pod ledečským panstvím.

 

Od roku 1850 byl v Habreku obecní úřad. My pamětníci víme, že NV sídlil v budově místní pastoušky (viz obrázek níže).

 

 

V roce 1985 se Habrek stal jednou z městských částí Ledče nad Sázavou.

Ke dni 14.11.2011 má Habrek 54 p.č. a 166 obyvatel.

 

Habrek se nachází v nadmořské výšce 457 metrů. Na naší procházce obcí (nynější městskou částí Ledeč nad Sázavou) nemůžeme přehlédnout kapličku zasvěcenou Svatému Václavovi, která pochází z konce 19. století. Pamětníci připomínají, že kaplička přišla za první světové války o zvon. V době válek bylo běžné, že všechny zvony byly roztaveny a použity na výrobu zbraní. Po první světové válce obec nový zvon opět získala. Za druhé světové války se historie se zvonem opakovala. Habrek ze stejného důvodu přišel o zvon podruhé. Po druhé světové válce se kaplička nového zvonu nedočkala a čeká na něj do současné doby. Najdeme sponzora, který by zajistil nový zvon?

 

 

_____________________________________________________

* Toulky Vrchovinou vydané MÚ Ledeč nad Sázavou v roce 1999

 

 

 

 

V květnu 2013 MěÚ Ledeč nad Sázavou "vyslyšel" výzvu Přátel Habreku a začal s opravou kapličky, na které se negativně podepsal zub času. Stránky MěÚ zmiňují, že bylo zapotřebí odvlhčit zdivo, opravit omítku a provést výměnu střešní krytiny, včetně odvedení dešťových vod. Práce prováděla společnost TS Ledeč nad Sázavou a některé drobné a pomocné práce pracovníci VPP. Celkové náklady opravy přišly na 170 000 Kč, z toho 55 000 přispěl Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny. Pracovníci VPP dále opravili a natřeli stávající dřevěný plot a zároveň natřeli i sousedící autobusovou zastávku.

WP 000371
__________________________

* Foto MěÚ Ledeč nad Sázavou

 


A jak vypadala kaplička a její blízké okolí po I. světové válce?

 

 

__________________________

* Foto pamětníka