Pouť

Pouť v Habreku připadá na den slavnosti Nejsvětější Trojice, tj. na následující neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého (letnice).