Čarodějnice a stavění máje

Veselý svátek čarodějnic 30.4. byl po dlouhá léta spjat s tradičním stavěním máje na habrecké návsi. Nebyla to ledajaká máj. Byla vysoká kolem 30 m, na jejím vršku byl velký věnec s barevnými fábory a na něm byly upevněny malé ozdobené věnečky. Počet věnečků odpovídal počtu svobodných děvčat ve vsi. Máj bylo nutné hlídat. Měli na ni totiž zálusk hoši ze sousedních obcí, a proto ji páni z Habreku museli v noci, kdy nebezpečí bylo největší, střežit. Hlídky trvaly až do habrecké pouti. Střežili ji jako oko v hlavě. Díky nočním hlídkám a také díky velkým rozměrům máje se ji nikdy nikomu nepodařilo "ukrást", a tak vydržela až do habrecké pouti. V ten den proběhlo slavné kácení máje.

 

Dobrovolníci a dobří organizátoři stavění a kácení máje vymřeli a další se zřejmě ještě nenarodili. Dllouhá a slavná tradice čeká na svou renezanci.